sayfa üstü


Go Back   Maji Spiritualizm ve Kişisel Gelişim Akademisi > DOĞU MAJİSİ (HAVAS) > Özel Dualar
Duyuru Paneli

Kün Feyekün Duası ve Tarifi

Özel Dualar kategorisinde açılmış olan Kün Feyekün Duası ve Tarifi konusu , Ben araştırarak bulmuş olduğum bu duayı paylaşmak istiyorum. Zira biliyorsunuz her şeyin olması için Rabbimizin OL emri şarttır. Kün Fe Yekün ; OL DER VE OLUR manasında olduğu için dilek ...


 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 03 Mart 2011, 10:27   #1
Avatar Yok
Üyelik tarihi: 16 Şubat 2011
Mesajlar: 10
Konuları: 6
Standart Kün Feyekün Duası ve Tarifi

 
Ben araştırarak bulmuş olduğum bu duayı paylaşmak istiyorum. Zira biliyorsunuz her şeyin olması için Rabbimizin OL emri şarttır. Kün Fe Yekün ; OL DER VE OLUR manasında olduğu için dilek ve muradlar için iyi bir dua olduğunu düşündüm.

Euzubillahimimeşşeytanirraciym.
Bismillahirrahmanirrahiym.

Ve salallahu ala nebiyyil keriym. Allahumme ya rabbi, Allahumme ya rabbi, Allahumme ya rahiym, el melikül kuddusül selamul mü'minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüşrikün. efegayre diynillahi yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli şey'in ve ileyhi turceun kul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüfen ehad. innema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün. fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. izacae nasrullahi vel fethu. vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvacen. fesebbih bi hamdi rabbike , vestağfirhu innehu kane tevvaba. innema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün. fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. inna fetahna leke fethan mubina.liyeğfire lekellahu ma , tegaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten musteğıyma. ve yen surekallahu nasran azizaa inna fetahna leke fethan mubina liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min, zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekallahu, nasran azizaa. inna fetahna leke fethan mubina. liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekellahu nasran azizaa. innema , emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun nasrun minellahi ve fethun gariybun ve beşşiril mü'minin. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün. fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. efe gayre diynillahi , yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi,tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün. fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. galü inna lillahi ve inna ileyhi raciun innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun vessemai veddarık. vema edrake meddarık en necmüssakıb in küllü nefsin lemma aleyha hafiz. felyenzuril insanu mimma hulik hulika mim main dafik, yahrucu mim beynissulbi vetteraib innehu ala rec'ihi lekadir yevme tublesserair fema lehu min kuvvetinvela nasir. vessemai zatirrec'ivel ardı zatıs sad'i innehu le gavlun faslün. vema hüve bil hezli innehum yekiydüne keyda ve ekiydü keyda femehhilil kafirine emhilhum ruveyda innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'inve ileyhi turceun te'tiha rizguha reğaden min , külli mekanin vallahu hayrur razigiyn innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe, sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun ma indekum yenfedu vema indellahi ba'gk vallahu hayrurrazıgıyn innema emruhu erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratım müstakıym innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun li iylafi gureyşin iylafihim rıhleteşşitai vessayf felya'büdü rabbe hazel beyt ellezi et'amehümmin cu'in, ve amenehum min havf innema emruhu iza erada şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun.. Ya Rabbi, Ya Rabbi Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah kulillahumme melikel mülki tu'til mülke men teşaü ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey'in gadiyr tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe
sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun.eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümme salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin ve sellim. eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti fi kadai haceti...


(burda ne sıkıntın varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burda 3,5,7 defa söyle ama çok içten söyleki tesiri tez olsun )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYMM

Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün galet enne yekünü li ğülamun ve lem yemsesni beşerün gale kezalikillahü yahlügü ma yeşaü iza gada emren fe innema yegulü lehu kün fe yekün. inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün. ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yegulü kün fe yekün. innema gavlüna li şey'in iza erednahu en negule lehu kün fe yekün ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren ve innema yegulü lehü kün fe yekün. hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün. Allahumme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli şey'in gadiyr amin.....


 

alesya isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 03 Mart 2011, 12:48   #2
Kemsuv@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 06 Ocak 2011
Mesajlar: 406
Konuları: 126
Standart

 
okurken içime bi sıcaklık yayıldı.mutlaka okuyacağım.teşekkürler güzel paylaşım için
sevgi ve ışıkla


 

Kemsuv@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 03 Mart 2011, 14:26   #3
Avatar Yok
Üyelik tarihi: 16 Şubat 2011
Mesajlar: 10
Konuları: 6
Standart

 
beğendiğinize sevindim.bu dua yasin suresinde 82.ayete binaen hazırlanmış gibi görünüyor.tüm kün fe yekün geçen ayetleri de paylaşmanın olumlu olacağını düşünüyorum.ve bunların duanın başında yada içinde okunmasının faydası olacağı kanaatindeyim.
**Bakara 117.ayet; Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).
Gökleri ve yeri bedî olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “Ol!” der. O, hemen olur.
**En”am 73.ayet; Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk* ve yevme yekulü kün fe yekun* kavlühül hakk* ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur* alimül ğaybi veş şehadeh* ve hüvel hakımül habır
"o'dur gökleri ve yeri derunî bir hakikate göre yaratmış olan. o ne zaman "ol!" dese emri derhal yerine gelir ve mahşer borusu çalındığı gün hükümranlık yine o'nun olacaktır. o, yaratılmışların idraklerini aşan şeyleri de, onların duyuları veya akılları ile kavrayabileceklerini de bilir. yalnızca o'dur gerçek hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan."
**Nahl suresi 40.ayet; İnnemâ kavlunâ li şey’in izâ erednâhu en nekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).
Bir şeyin (olmasını) istediğimiz zaman Bizim sözümüz, ona sadece: “Ol!” dememizdir. O, hemen olur.
**Yasin 82.ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).
O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O'nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.


 

alesya isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 03 Mart 2011, 14:33   #4
SİTE SAHİBİ
Kontejyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 04 Eylül 2010
Bulunduğu yer: Antalya
Mesajlar: 2.235
Konuları: 1555
Standart

 
Katkınız için teşekkürler Aleysa evet Kutsalların Kutsalı olan bu kelime; Kainat evriminin tüm safhalarında en büyük rol oynayacan cümledir, onunla kainat şeklini almış ruhlar tamamlanmıştır.. Teşekkürler


 

Kontejyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 04 Mart 2011, 15:48   #5
Avatar Yok
Üyelik tarihi: 16 Şubat 2011
Mesajlar: 10
Konuları: 6
Standart

 
sayın kontejyan ben teşekkür ederim.eğer bi kul a faydam olursa ancak bundan mutlu olabilirim.ben zaten bu araştırmayı yapıyorum.yazdığım duaları okuyorum.kün fe yekün çok etkili bir dua.şekillenişi,cümlelerin sıralanışı itibariyle manası oldukça geniş ve sarıyor insanı.az osmanlıca bilgim olduğundan bazı kelimeleri anlayabiliyorum.burada paylaşmama izin verdiğiniz için ben teşekkür ederim.


 

alesya isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 04 Mart 2011, 20:06   #6
Gabriel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 06 Eylül 2010
Bulunduğu yer: İstanbul (Avrupa)
Mesajlar: 463
Konuları: 330
Standart

 
Harika bir paylaşım sevgili alesya Emeğinize sağlık, Allah razı olsun...


 

Gabriel isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 03 Eylül 2011, 01:29   #7
bitkicadısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 18 Şubat 2011
Bulunduğu yer: İstanbul (Anadolu)
Mesajlar: 9
Konuları: 0
Standart

 
çok güzel bir dua, emeğinize sağlık.


 

bitkicadısı isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 03 Eylül 2011, 12:23   #8
Avatar Yok
Üyelik tarihi: 20 Eylül 2010
Mesajlar: 10
Konuları: 0
Standart

 
Paylaşımınıza, emeğinize çok teşekkür ederim,, çok etkilendim,, hemen bu duayı yapacağım,,

"SEN CEKILIRSEN ARADAN, TECELLİ EDER YARADAN, KÜNFEYEKÜN OL"

Bu sözüde hep unutmamaya çalışıyorum...


 

gelincik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 03 Eylül 2011, 19:15   #9
Avatar Yok
Üyelik tarihi: 22 Kasım 2010
Mesajlar: 83
Konuları: 12
Standart

 
emeğinize sağlık


 

yasamx isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 04 Eylül 2011, 00:53   #10
Avatar Yok
Üyelik tarihi: 05 Eylül 2010
Mesajlar: 1
Konuları: 1
Standart

 
Ben de paylaşımınız için teşekkür ederim.Okudum ,dua ettim.Allah hepimizin hayırlı dileklerini kabul etsin.İnşallah.


 

gülnihal isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Etiketler
duasi, feyekun, kun, tarifi, ve

Seçenekler Arama
Stil

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Kategori Cevaplar Son Mesajlar
Berhetiyye Duası ve Sırları dreamwave Özel Dualar 46 25 Nisan 2015 14:25
Tecrübe edilmiş ismi a'zam duası soğuksu Esma-ül Hüsna Ve Sırları 4 07 Temmuz 2013 13:39
sırrı çözülmemiş kapı,zirve duası camuro Özel Dualar 13 22 Nisan 2013 21:07
Berat Gecesi Duası 2 havas1971 İslamiyet 0 30 Haziran 2012 17:51
Zenginlik Büyüsü Duası Diamond Soru ve Cevap 5 24 Temmuz 2011 16:34

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0