Ana Sayfa

Sevgi Melegi Kartları

Melek Kartları

Melek Tavsiyeleri

Şifa Kartları

Şifa Odası

Melek Müzikleri

Melekleri Selamlama

Meleklerle İletişim

Forum

Meleklerle İletişim

Meleklerle İletişim Hakkında Sorular

Melek dedigimiz varlıklar kısaca nedir?

Melekler, insanın oluşturulduğu elementler dışunda tamamen enerjilerden yaratılmış ışık varlıklardır.. Işık bedenden diledikleri an madde tezahüre geçiş yetileri mevcutdur. Kainat içerisinde sayılmayacak kadar çoktur, hatta evrenin düzeninde bu varlıkların enerjileri rol oynar.

Meleklerle iletişim kurulabilinir mi?

Meleklerle iletişim elbette mevcutdur, buna irademiz dışında zaman zaman ulaşmaktayız. Özellikle koruyucu melekler sıksık çevremizde bulunmakta bazen bir insan bazen bir bitki yada çeşitli canlı cansız yaratımlarla iletişim dahilinde oluruz. İrade dahilinde ise meleklerle iletişim kurmak diğer metafizik varlıklarla iletişim kurmaktan biraz daha zordur. Çünkü melekler dışında ki metafizik canlıların öz iradeleri vardır, dilediklerini yapmakla özgürdür. Melekler ise iradesiz yaratıldıkları için insanın gel demesi ile gelip gidecek canlılar degildir. Davetinize icabet edip etmemek birtakım eylemlere ve niyetlere bağlıdır. Onlarla iletişim ancak çeşitli kutsal ritüellerle sağlanmaktadır. Yapılan bir iyilik sonrasında, iletişim kanalı kurulabilmesi buna bir örnektir. Çünkü iyilik yapmak kutsal ritüellerin en büyükleri arasındadır, tabiki birkaç iyilik sonrası meleklerle iletişim düşüncesi içine girmekte kendini kandırmaktır.. Onlara inanmakda yine kutsal bir eylemdir ve en önemli etkenlerin başındadır.

İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde çeşitli ibadet ve ritüeller melek formlarına kanal açan içeriklere sahiptir. Özellikle islam dininde "Namaz" ibadeti, tüm yaratım formlarına kapı açan bir içeriğe sahiptir. Namaz sonunda iki omuz üzerine bakarak "Esselamü aleyküm ve rahmetüllah" yani "Allah'ın selamı üzerinize olsun" diyerek iki meleğe selam verilir. Bu ise meleklerle iletişimin ibadetlerle daha kuvvetli oldugunun en büyük örneğidir.. Lakin bizler onlarla iletişme geçmek için milyarlarca para vererek çeşitli seans yada terapilerden medet ummayı tercih ediyoruz.. Hayatında bir meleğin enerjisini bile hissetmeyen birkaç kişinin "Melek Ticareti"ne alet oluyoruz..

Meleklerle iletişim için sadece dini ibadetler degil, birçok iyi vasıfda aracı olabilir.. Örneğin sokakta gördügünüz fakir bir çocugun saçlarını okşamak, ona kendisini değerli hissettirmek birde cebine azda olsa bir harçlık bırakmak meleklerin ve tüm gök ehlinin sevgisine sebep olacaktır.. Bir sokak kedisine merhamet etmek, onu beslemek, onu okşamakta keza böyledir. Hatta yolda yürürken bir karıncayı ezmemek için gösterilen çaba, meleklerin size yaklaşımını doğrudan etkileyecektir.. Nitekim dini ve yaşamsal birçok öğretininde temel noktası buradadır..

Melekler Bizleri Ziyaret ettikleri zaman işaret bırakırlar mı?

Evet bu mümkündür. Melekler ziyaretlerini minik işaretlerle belli edebilirler. Meleklerin işaretleri yüzyıllardır genelde ilham yolu ile gelmektedir bununla birlikte bir eşyanın kaybolması ve aynı gün defalarca baktıgınız yerde bulamayıp sonradan bulmanız yine işaretlerden birisidir. Bununla birlikte, ani ve hissedilir derece bulundugumuz ortamda ısı degişimleri, fiziksel etkiler dışında birden bire hapşurmak ve esnemek yine üst boyut varlıkların enerjileri ile vuku bulan işaret / olaylardır. Günümüzde tüy bulma diye ortaya çıkan konu ise ne yazık ki fenomen haline gelmiş bir inanış ve yine ne yazık ki algı ve bilinç sistemine zarar verecek noktaya kadar getirilmiştir.

Meleklerle İletişim Kurmak ve Seanslar!

Meleklerle iletişim kurmak için hiçkimse aracılık edemez. O sizi ziyaret etmek isterse bütün süreç kendiliğinden gelişecektir. Hiçbir; seans / terapi / öğreti / ritüel, hele hele kalabalık salonlarda gerçekleştirilen oturumlarla iletişim kesinlikle mümkün degildir. Onlarla iletişim dahilinde olmak için bilinçli, farkındalıgı yüksek ve temiz yürek sahibi olmak yeterlidir. Siz onları hissedin yada hissetmeyin onlar sürekli sizinle irtibat içerisindeler..

4 Büyük Başmelek ile İletişim Mümkün mü?

Kesinlikle mümkün olamaz, bunu iddia etmek psikolojik sorunlu olmak yada şarlatanlık yapmaktan başka birşey degildir. 4 büyük melegin evrenin en büyük olguları içerisinde görevleri mevcutdur. Özellikle Cebrail konusunda bu iddiada bulunmak şaşırtıcıdır çünkü; Cebrail görevini tamamlamıştır. (Ayetlerce sabitdir) Onun görevi elçilerle irtibat sağlamak ilahi mesajları (vahiy) bildirmekti. Bu tüm dinlerde böyledir. Cebrail ile görüştügünü bildiren kişiler farkında olarak yada olmayarak elçi (peygamberlik) rolünü üstlenmektedir. Konu daha detaylıdır ancak bu kadar açıklama akıl sahipleri için yeterlidir..

Meleklerle irtibat kurmak için ne yapmalıyım?

Onlara İnanın, Onlara Seslenin, Onları Hissedin.. Ve iyi insanlar olun...

Bu 4 kuralı yerine getirirseniz emin olun birgün farkındalıgınız çerçevesinde iletişim sağlanacaktır..

Konu Yazarı: Majisyen Kontejyan

(Mehmet Çobanoğlu)

__________________________________________________________________________________________________________